Doručenie zdarma od 50,00 €
Pridávanie produktov, ktoré sa vám páčia a ktoré chcete kúpiť neskôr.

Předpisy

I. Definice
Pojmy použité v nařízeních znamenají:
1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž konkrétní ustanovení udělují způsobilost k právním úkonům, která zadává Objednávku v Obchodě;
2. Spotřebitel - podle čl. 22 [1] občanského zákoníku se rozumí fyzická osoba provádějící právní transakci s podnikatelem, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
3. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);
4. Předpisy - tato Předpisy specifikující obecné podmínky prodeje a pravidla pro poskytování elektronických služeb jako součást internetového obchodu royal-fashion.sk;
5. Online obchod (obchod) - webová stránka dostupná na www.royal-fashion.sk, prostřednictvím které může zákazník zejména zadávat objednávky;
6. Zboží - produkty prezentované v internetovém obchodě;
7. Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi royal-fashion.sk a zákazníkem, uzavřená pomocí webových stránek obchodu;
8. Zákon o právech spotřebitele - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (věst. Zákonů z roku 2014, položka 827);
9. Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění);
10. Objednávka - Prohlášení zákazníka o vůli, zaměřené přímo na uzavření kupní smlouvy, specifikující zejména druh a množství Zboží.


II. Obecná ustanovení

1. Tato nařízení definují pravidla pro používání internetového obchodu dostupného na www.royal-fashion.sk.
2. Tato nařízení jsou předpisy uvedenými v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.

3. Internetový obchod royal-fashion.sk provozovaný na www.royal-fashion.sk provozuje společnost Royal Fashion Vipol Limited Liability Company, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Varšava, email: administracja@royalfashion.pl, tel.: +48 513 234 655 (Poland), NIP: 5223103395, zapísaná do registra podnikateľov vedeného Okresným súdom pre M.ST. VARŠAVA VO VARŠAVA, XII. HOSPODÁRSKE ODDELENIE REGISTRA NÁRODNÝCH SÚDOV.

4. Tato nařízení specifikují zejména:
- pravidla pro registraci a používání účtu jako součást internetového obchodu;
- podmínky pro odesílání objednávek prostřednictvím internetového obchodu;
- pravidla pro uzavírání kupních smluv s využitím služeb poskytovaných jako součást internetového obchodu.

5. Použití internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky: stolní nebo přenosný počítač, smartphone nebo tablet, požadovaný přístup k internetu.


6. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, měl by získat přístup k počítačové stanici nebo koncovému zařízení s přístupem k internetu.


7. V souladu s platnými zákony si royal-fashion.sk vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu na osoby mladší 18 let.

V takovém případě budou potenciální zákazníci informováni o výše uvedeném.


8. Zákazníci mají přístup k těmto předpisům kdykoli prostřednictvím odkazu na domovské stránce webu www.royal-fashion.sk, mohou si je stáhnout a vytisknout.

 


III. Pravidla pro používání online obchodu

1. Registrace v internetovém obchodě je volitelná. Zákazník může provést objednávku bez registrace v Obchodě po přečtení a přijetí těchto Pravidel.
Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné z webových stránek obchodu.
Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.
royal-fashion.sk může Zákazníka zbavit práva používat Internetový obchod a může mu s okamžitou platností omezit přístup k některým nebo ke všem zdrojům Internetového obchodu v případě porušení Pravidel ze strany Zákazníka, zejména pokud Zákazník:
- při registraci v internetovém obchodě poskytl nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje, zavádějící nebo porušující práva třetích osob,
- porušila osobní práva třetích osob prostřednictvím internetového obchodu,
zejména osobní zboží ostatních zákazníků internetového obchodu,
- dopustí se dalšího chování, které bude royal-fashion.sk rozpoznávat jako nekonzistentní
s platnými právními předpisy nebo obecnými pravidly používání internetu nebo poškozování dobrého jména royal-fashion.sk.
Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, se nemůže znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu royal-fashion.sk.
2. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a dat v souvislosti s poskytovanými
v rámci služeb webových stránek přijímá online obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření zabraňující získávání a úpravám osobních údajů zasílaných na internet neoprávněnými osobami.
3. Zákazník je povinen zejména:
- používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními právních předpisů platných na území Polské republiky, ustanoveními nařízení. stejně jako obecná pravidla používání
z internetu.
- neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
- používání internetového obchodu způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,
- neprovedení opatření, jako je: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných komerčních informací (spam) jako součást online obchodu,
- používání internetového obchodu způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a pro royal-fashion.sk,
- použití jakéhokoli obsahu obsaženého v internetovém obchodě pouze pro osobní použití.


IV. Postup uzavření kupní smlouvy

1. Chcete-li uzavřít prodejní smlouvu prostřednictvím online obchodu, přejděte na webovou stránku www.royal-fashion.sk a vyberte Zboží provedením dalších technických kroků na základě zpráv zobrazovaných zákazníkovi a informací dostupných na webových stránkách.
2. Výběr objednaného Zboží zákazníkem se provádí jeho přidáním do košíku.
3. Během zadávání objednávky - dokud není stisknuto tlačítko potvrzující zadání objednávky - může zákazník upravit zadané údaje a vybraný produkt. Postupujte podle zpráv zobrazovaných zákazníkovi a podle informací dostupných na webu.
4. Poté, co zákazník využívající online obchod poskytne všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn zadané objednávky. Souhrn zadané objednávky bude mimo jiné zahrnovat popis vybraného zboží nebo služby, celkovou cenu a všechny ostatní náklady.
5. Pro odeslání Objednávky je nutné přijmout obsah Pravidel, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko potvrzující odeslání Objednávky.
6. Informace o zboží poskytované na webových stránkách obchodu představují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku. Odeslání objednávky zákazníkem je projevem vůle uzavřít kupní smlouvu se společností royal-fashion.sk v souladu s předpisy.
Smlouva se považuje za uzavřenou, když objednávka zákazníka vstoupí do IT systému online obchodu, pokud je objednávka v souladu s předpisy.
Po uzavření smlouvy obdrží zákazník e-mail s potvrzením všech podstatných prvků objednávky.
7. Kupní smlouva se uzavírá v polštině v souladu s předpisy.

8. Zákazníci mají přístup k těmto předpisům kdykoli prostřednictvím odkazu na hlavní stránce webu www.royal-fashion.sk, mohou si je stáhnout a vytisknout.

Konsolidace, ochrana a sdílení údajů o objednávce a Všeobecných obchodních podmínek (prodejní podmínky) probíhá prostřednictvím e-mailu. Po přihlášení si můžete zobrazit předchozí objednávky pod svým účtem.

9. Obchod si vyhrazuje právo zrušit celou Objednávku nebo její část po třech dnech od pokusu kontaktovat Zákazníka. V případě objednávek zaplacených formou zálohy se náklady na nerealizovanou část Objednávky vracejí na účet, ze kterého byla zaplacena. V případě objednávek se zvoleným způsobem platby na dobírku se náklady na objednávku snižují o její nerealizovanou část.

V. Dodávka zboží

1. Obchod dodává na území Polské republiky a evropských zemí: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko , Slovinsko, Maďarsko, Velká Británie a Itálie. Dodání probíhá na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.

2. Dodání objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím kurýrních společností,
Obchod neposkytuje možnost vlastního odběru zakoupeného zboží.

Termínem „den“ se rozumí pracovní den, s výjimkou sobot a nedělí.
Doba doručení se počítá od okamžiku odeslání zásilky Obchodem.
Plnění objednávek provedených po 16:00 se přesune na další den


V našem obchodě není možné osobně vyzvednout objednané zboží.
Náklady na doručení naleznete na kartě: Náklady na dopravu.
Náklady na dodání budou navíc uvedeny v objednávkovém procesu.

3. Doba doručení se počítá od okamžiku odeslání zásilky Obchodem.
Plnění objednávek provedených po 16:00 se přesune na další den.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy
W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). 
Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.
*w przypadku zamówienia więcej niż 7 par, zamówienie zostanie zapakowane w karton, aby lepiej chronić produkty. Standardowo karton ma rozmiar 60x60x30, ale postaramy się go dopasować do zawartości zamówienia.

5. Náklady na dopravu závisí na výběru kurýrní společnosti.
Ceník kurýrních zásilek je k dispozici na adrese: https://www.royal-fashion.sk/Naklady-na-postovneho-cterms-cze-56.html.

6. Obchod informuje, že nemá žádný vliv na dobu doručení a práci kurýrních společností uvedených v bodě 2.
V případě problémů s doručením zásilky vás Obchod požádá, abyste kontaktovali horkou linku.

VI. Ceny a způsoby platby

1. Zákazník si může vybrat měnu, která mu odpovídá.
Obchod nabízí čtyři možnosti výběru měn: polský zlotý (ZŁ), EUR (€), USD ($), GBP (£).
Ceny komodit zahrnují všechny komponenty, včetně DPH, cel a dalších komponent.


2. Při objednávce dodávky na území Polské republiky si můžete vybrat způsoby platby:


- tradiční převod:

Royal Fashion Vipol Sp. Z.o.o.
al. Jana Pawła II 27
00-867 Varšava
PL 16 1050 1025 1000 0090 3258 7421
ING Bank Śląski


- platba v systému PayU

- platba v systému imoje

- platba na dobírku.

 

3. Objednávka dodávky v Evropě: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Itálie nebo Velká Británie, platební metody jsou k dispozici v systému PayPal a v systému PayU.

4. Obchod si vyhrazuje právo automaticky zrušit nezaplacené objednávky do 7 kalendářních dnů od data zadání objednávky.

 

VII. Zákonné právo na odstoupení

1. Pouze zákazník, který je zároveň spotřebitelem, má nárok na 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 hodin bez udání důvodu.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká po 14 dnech ode dne zadání objednávky.

V zájmu dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. 14 dnů ode dne zadání objednávky.
Spotřebitel je povinen doručit vrácené zboží bez fyzických a právních vad.

2. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).

Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení můžete také vyplnit a odeslat elektronicky na našem webu royal-fashion.sk. Pokud využijete tuto možnost, neprodleně vám zašleme potvrzení o přijetí informací o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (např. E-mailem).

3. Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím formulář pro odstoupení. Vyplňte prosím všechna pole. Zároveň upozorňujeme, že to není nutné.

4. Chcete-li dodržet lhůtu pro odstoupení od smlouvy, stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy / uplatnit právo na vrácení zboží na royal-fashion.sk.

5. Osoby, které nakupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností a požadují fakturu s DPH, nemohou výše uvedená práva využívat.

6. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme zboží nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.


7. Spotřebitel je povinen dodat vrácené zboží bez fyzických a právních vad.


8. V poli s vrácenou položkou by měl být vyplněný formulář pro výběr.
Doporučujeme také přiložit daňový doklad vystavený při prodeji zboží
- zároveň bychom vás chtěli informovat, že přiložení účtenky není povinné.

 

9. V souvislosti s bezhotovostním obratem v obchodě royal-fashion.sk - obchod si vyhrazuje právo nevyzvedávat zásilky na dobírku.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které od vás přijmeme, včetně nákladů na doručení zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení jiného než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený námi), a to okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy zákazník prohlásil, že využil práva na odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácené produkty se vracejí na účet, ze kterého byla objednávka zaplacena, nebo na číslo bankovního účtu / zůstatek zákazníka uvedené ve formuláři pro výběr v obchodě royal-fashion.sk.
Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Náklady na dopravu vráceného zboží (na základě práva na odstoupení od smlouvy) do obchodu nese zákazník.
Obchod si rovněž vyhrazuje právo neshromažďovat zásilky zasílané do sběrných míst.

 

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY (PRÁVO NA NÁVRAT) V OBCHODĚ ROYAL-FASHION.SK

Podle platného zákona o smlouvách uzavřených na dálku má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy 14 dní.
Obchod zároveň tuto dobu dobrovolně prodlužuje na 365 dní, aniž by omezil zákonné 14denní právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku.

Právo na vrácení zboží v Obchodě vyprší 365 dní od data zadání objednávky.

Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před termínem pro odstoupení od smlouvy, tj. 365 dnů ode dne zadání objednávky.
Spotřebitel je povinen doručit vrácené zboží bez fyzických a právních vad.

Za účelem uplatnění 365denního práva na odstoupení nás prosím informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Adresa a kontaktní údaje:

 1. Ak ste si objednali 123 kurier
  Paxy - RoyalFashion
  ul. Bytčická 76, P.O. BOX 5
  01681 Žilina
  Nr.tel.: +48 22 247 21 97 (eng)
  e-mail: kontakt@royal-fashion.sk

 2. Ak ste si objednali Packeta, posielate ho rovnakým kuriérom
  ROYAL FASHION VIPOL SP.Z O.O.
  ul. Aleja Krakowska 190A HALA 1
  05-552 Łazy (Poland)

Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení můžete také vyplnit a odeslat elektronicky na našem webu royal-fashion.sk. Pokud využijete tuto možnost, neprodleně vám zašleme potvrzení o přijetí informací o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (např. E-mailem).
K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy / uplatnění práva na vrácení zboží na royal-fashion.sk.

Osoby, které nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti a žádají o fakturu s DPH, nemohou výše uvedeného práva využít.

Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Spotřebitel je povinen doručit vrácené zboží bez fyzických a právních vad.

 

Z důvodu bezhotovostního obratu v Obchodě Royal-fashion.sk si Obchod vyhrazuje právo nevybírat dobírku.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které od vás přijmeme, včetně nákladů na doručení zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení jiného než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený námi), a to okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy zákazník prohlásil, že využil práva na odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácené produkty se vracejí na účet, ze kterého byla objednávka zaplacena, nebo na číslo bankovního účtu / zůstatek zákazníka uvedené ve formuláři pro výběr v obchodě royal-fashion.sk.
Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Náklady na dopravu vráceného zboží (na základě práva na odstoupení od smlouvy) do obchodu nese zákazník.
Obchod si rovněž vyhrazuje právo neshromažďovat zásilky zasílané do sběrných míst.

V souvislosti s bezhotovostním obratem v obchodě royal-fashion.sk - obchod si vyhrazuje právo nevybírat dobírku.


VIII. Stížnosti na nové Zboží

Platí pro zákazníka, který je spotřebitelem:
Jsme povinni dodat zboží bez vad. Zákonný zákon o odpovědnosti za vady prodávané věci (záruka za vady) platí v rozsahu uvedeném v čl. 556 a čl. 556 [1] -556 [3] a násl. Občanského zákoníku (Polsko).

Stížnosti lze podat:

- písemně na tuto adresu:

 1. Ak ste si objednali 123 kurier
  Paxy - RoyalFashion
  ul. Bytčická 76, P.O. BOX 5
  01681 Žilina
  Nr.tel.: +48 22 247 21 97 (eng)
  e-mail: kontakt@royal-fashion.sk

 2. Ak ste si objednali Packeta, posielate ho rovnakým kuriérom
  ROYAL FASHION VIPOL SP.Z O.O.
  ul. Aleja Krakowska 190A HALA 1
  05-552 Łazy (Poland)


- prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici po přihlášení k účtu zákazníka v obchodě

V případě uplatnění práv vyplývajících ze záruky - pokud to považujeme za nutné zvážit reklamaci, jste povinni doručit vadné zboží na výše uvedenou poštovní adresu. Pokud by dodání zboží bylo vzhledem k druhu zboží nebo způsobu jeho instalace nadměrně obtížné, jste povinni nám jej zpřístupnit v místě, kde se nachází. Zavazujeme se, že na stížnost odpovíme okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání. Ručíme za záruku, pokud bude zjištěna fyzická závada před uplynutím dvou let od data dodání zboží k vám. V případě,
je-li předmětem prodeje použitý movitý předmět, je odpovědnost podle záruky jeden rok od data jeho vydání.

Vadné Zboží může být nejprve opraveno nebo vyměněno, ale pokud Obchod nesplní žádnou z možností, může Spotřebitel v případě drobných vad požádat o snížení ceny vadného Zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy v případě podstatných vad Zboží.
Povaha významnosti se testuje v závislosti na zjištěných skutečnostech.

V předložené reklamaci se doporučuje (1) uvést informace o předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; a (2) poskytnutí kontaktních údajů osoby podávající stížnost - to usnadní a urychlí posouzení stížnosti ze strany obchodu.

Doporučení uvedená v předchozí větě jsou pouze nezávaznými pokyny a nijak neovlivňují účinnost stížností
bez poskytnutí doporučených informací.

Transakční náklady jsou vráceny bankovním převodem. V případě plateb provedených jiným platebním systémem, např. PayU / Tpay nebo PayPal, se transakce provádějí na číslo účtu, ze kterého byla platba provedena.
V ostatních případech na číslo účtu uvedené ve formuláři a protokol o výběru.

 

S KAŽDÝMI STÍŽNOSTMI SE ZACHÁZÍ INDIVIDUÁLNĚ PRO KAŽDOU OBJEDNÁVKU.

Stížnosti mohou být zamítnuty z důvodu:

- Rozdíl ve vzhledu objednaného a přijatého zboží, který vyplývá z rozdílu v nastavení parametrů monitoru zákazníka
zejména rozdíl v barvě a odstínu
- stopy lepidla
- přirozené opotřebení obuvi (např. podešve, podpatky, podšívka)
- mechanické poškození (modřiny, oděrky)
- poškození způsobené špatným nasazením obuvi na nohu
- poškození způsobené nesprávným používáním a údržbou.

Obchod však informuje, že všechny stížnosti jsou ověřovány individuálně a výše uvedené důvody pro zamítnutí stížnosti jsou pouze příklady.

 

U produktů z kategorie: OUTLET v obchodě nemá kupující nárok na záruční plnění v souvislosti s vadami zboží, na které byl kupující upozorněn před nákupem - čl. 557 §1 občanského zákoníku (Polsko).

Platí pro zákazníka, který není také spotřebitelem:
V případě kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není zároveň spotřebitelem, podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku (Polsko) je vyloučena odpovědnost internetového obchodu ze záruky za vady zboží. Toto vyloučení je neúčinné v případě podvodného zatajení vad Zboží.

 

IX. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy kontakt@royal-fashion.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka pošle predávajúci na elektronickú adresu zákazníka.

2. Predávajúci je oprávnený na predaj produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním ZOS.

3. Zákazník má podľa ZOS právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk.alebo Európske spotrebiteľské centrum v SR (ESC v SR). Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach https://www.esc-sr.sk

X. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

1. Royal-fashion.sk podniká kroky k zajištění řádného fungování internetového obchodu, pokud to vyplývá ze současných technických znalostí a zavazuje se odstranit
jakékoli nesrovnalosti nahlášené klienty v přiměřené době.
2. Zákazník nás může upozornit na jakékoli nesrovnalosti nebo přerušení ve fungování webových stránek online obchodu. Jakékoli nesrovnalosti související s fungováním obchodu prosím nahlaste e-mailem na adresu: kontakt@royal-fashion.sk
3. Při stížnosti týkající se nesrovnalostí souvisejících s fungováním webu Online Store uveďte typ a datum nesrovnalosti.
4. Zavazujeme se, že na stížnost odpovíme okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.

XI. Mimosoudní způsoby řešení stížností a opravných prostředků

1. Vezměte prosím na vědomí, že je možné použít metody mimosoudního vyřizování stížností
a vymáhání pohledávek. Jejich použití je dobrovolné a může k němu dojít, pouze pokud s ním obě strany sporu souhlasí.
- Spotřebitel může požádat obchodní inspekci o zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ohledně uzavřené kupní smlouvy v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Journal of Laws 2001 č. 4, položka 25, ve znění pozdějších předpisů).
- Spotřebitel může rovněž požádat o projednání sporu ohledně uzavřené kupní smlouvy stálým rozhodčím soudem působícím na příslušném zemském inspektorátu obchodní inspekce v souladu s čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Journal of Laws 2001 č. 4, položka 25, ve znění pozdějších předpisů).
- Evropská komise rovněž poskytuje platformu pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli (platforma ODR). Je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Podrobné informace o řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti spotřebitele využívat mimosoudní prostředky vyřizování stížností, nápravy a pravidel přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách provinčních inspektorátů obchodní inspekce a na internetové adrese: https: // uokik .gov.pl / spory_konsumenckie.php.
3. Vezměte prosím na vědomí, že se zavazujeme použít mimosoudní řešení sporů
se spotřebiteli ve smyslu zákona ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Subjektem oprávněným k mimosoudnímu urovnávání sporů mezi royal-fashion.sk a spotřebitelem je: Zemský inspektor obchodní inspekce k dispozici na adrese: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136. Spotřebitel může tomuto subjektu podat žádost
pro zahájení řízení týkajícího se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

XII. Informace o zpracování osobních údajů

1. Správcem vašich osobních údajů je Royal Fashion Vipol sp. Z o. o. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Varšava e-mail: kontakt@royal-fashion.sk. Správce nestanovil inspektora ochrany údajů. V záležitostech souvisejících s vašimi údaji kontaktujte telefonní číslo +48 608 095 497 (eng).

2. Vaše osobní údaje budou zpracovány:

 • za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy podle čl. 6 s 1 b GDPR,
 • za účelem zasílání Newsletteru na základě souhlasu a čl. 6 s 1 a GDPR,
 • jakož i pro marketingové účely, tj. zvýšení prodeje, např. doporučovacími algoritmy, podle čl. 6 s 1 f GDPR.  

3. Mezi zákonně oprávněné zájmy v oblasti marketingu patří zejména:

 • omezené profilování prováděné společností QuarticOn S.A. mezi ostatními v cloud computingu, specifické pro činnost online obchodu (dále jen - Platforma) za účelem používání tzv doporučovací algoritmy; jinými slovy, poradíme vám, které podobné produkty jako ty, které již byly zakoupeny, by vás mohly stále zajímat nebo chcete, aby vás zajímaly,
 • používání služeb Facebook a Google jako společných správců osobních údajů, pokud se přihlásíte do našeho obchodu prostřednictvím těchto služeb nebo jste na naší fanpage nebo Instagram royal-fashion.sk; zejména přihlášením při nákupu přes Facebook nebo Google sdělujete své osobní údaje těmto společnostem a umožňujete jejich zpracování v rozsahu vyplývajícím z jejich zásad ochrany osobních údajů. 

4. Mezi oprávněné zájmy rovněž patří zpřístupnění vašich osobních údajů právním službám za účelem zajištění souladu našeho obchodu se zákonem, tj. za účelem provedení zásady zákonnosti zpracování osobních údajů vyplývající z GDPR.  

5. Data jsou sdílena:

 • Platformy pro řádné plnění kupní smlouvy a pro výše popsané marketingové účely,
 • Facebook, Google jsou správci vašich osobních údajů - jejichž jsme spoluadministrátory - když se přihlásíte do našeho obchodu prostřednictvím služeb těchto společností; v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, a to do určité míry také v USA, kde v souladu s rozhodnutím Evropské komise existuje dostatečná úroveň ochrany vašich údajů,
 • Společnost QuarticOn S.A., která nám na základě technologie AI pomáhá nabízet vám produkty, které by vás mohly zajímat,
 • kurýrní společnosti v souladu s aktuálním seznamem možností přepravy, ze kterých Poczta Polska přenáší vaše údaje mimo EU, tj. do USA, kde v souladu s rozhodnutím Evropské komise existuje dostatečná úroveň ochrany vašich údajů - pro řádné plnění kupní smlouvy pokud jde o povinnost přepravy,
 • účetní služby pro řádné plnění kupní smlouvy,
 • právní služby k zajištění souladu s právem naší činnosti.  

6. 

Údaje budou uloženy po dobu trvání kupní smlouvy a tři roky od jejího plnění námi jako správcem. Výše uvedení společní správci nebo zpracovatelé uchovávají osobní údaje po dobu vyplývající ze specifičnosti jejich činnosti, např. Účetní služby - po dobu promlčení veřejnoprávních pohledávek a doby trvání archivačních povinností, právní služby - po dobu tří let od ukončení spolupráce s námi, Facebookem, Google, kurýrní společnosti - na období vyplývající z jejich zásad ochrany osobních údajů. QuarticOn S.A. zpracovává údaje, dokud s ním neukončíme smlouvu nebo do jejího vypršení platnosti.

7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, vymazání, omezení jejich zpracování nebo přenos. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu - u prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud jste souhlasili se zasíláním Newsletteru, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, tj. Odstoupit od Newsletteru.

8. Poskytnutí osobních údajů není zákonným požadavkem, ale je nutné uzavřít a provést kupní smlouvu. Pokud nebudou poskytnuty osobní údaje, nelze uzavřít a provést kupní smlouvu. Omezené profilování - doporučovací algoritmy - je v současné době tržním standardem, ale pokud si nepřejete, aby se uskutečnilo za vás, můžete jej omezit vyloučením shromažďování souborů cookie v nastavení vašeho webového prohlížeče. Toto omezené profilování není základem žádného z našich rozhodnutí ve smyslu čl. 22 s 1 a 4 GDPR.

9. Osobní údaje, zejména e-mailová adresa a číslo objednávky, jsou předávány společnosti Trusted Shops GmbH za účelem zaslání dotazu na spokojenost zákazníka do 7 kalendářních dnů od zadání objednávky a za účelem poskytnutí práv zákazníka souvisejících s transakcí.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Příslušným soudem pro řešení sporů se spotřebiteli je soud příslušný podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
2. Řešení veškerých sporů vzniklých mezi royal-fashion.sk a zákazníkem, který není spotřebitelem, bude předloženo soudu příslušnému pro naše sídlo.
3. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí ustanovení použitelného práva, zejména ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (jednotný text, věstník zákonů)
z roku 2014, položka 121 ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů) a zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (věstník zákonů z roku 2014, položka 827). V případě jakéhokoli rozporu těchto předpisů s právy zákazníků a ustanoveními vyplývajícími z obecně platných ustanovení platí obecně platná ustanovení polského práva.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Příslušným soudem pro řešení sporů se spotřebiteli je soud příslušný podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
2. Řešení veškerých sporů vzniklých mezi royal-fashion.cz a zákazníkem, který není spotřebitelem, bude předloženo soudu příslušnému pro naše sídlo.
3. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí ustanovení použitelného práva, zejména ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (jednotný text, věstník zákonů)
z roku 2014, položka 121 ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů) a zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (věstník zákonů z roku 2014, položka 827). V případě jakéhokoli rozporu těchto předpisů s právy zákazníků a ustanoveními vyplývajícími z obecně platných ustanovení platí obecně platná ustanovení polského práva.

XIV. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

1. Tato část obchodních podmínek platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky.
5. Jakákoli záruka za zboží se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.
6. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé, může prodávající ukončit smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci uzavřenou dle obchodních podmínek s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení zákazníkovi v jakékoli formě.
7. Ani prodávající ani jeho zaměstnanci nebo zástupci neponesou žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi, jeho smluvním partnerům, zaměstnancům a zástupcům za škodu, včetně ušlého zisku, s výjimkou případů, pokud škoda byla způsobena úmyslně.
8. V případě odpovědnosti prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitel, za škodu bez ohledu na její právní základ, je výše náhrady škody omezena, a to jak na jednu škodnou událost, tak pro jakékoli celkové nároky, až do výše zaplacené kupní ceny a dodacích nákladů dle poslední uzavřené kupní smlouvy, avšak nejvýše do šesti tisíc korun českých.
9. K řešení jakýchkoli sporů, které vzniknou mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, je příslušný soud podle místa podnikání prodávajícího.
10. Tato ustanovení obchodních podmínek týkající se pouze zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající kdykoli změnit dle obecně platných zákonů.

IdoSell Trusted Reviews
4.66 / 5.00 7395 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-07-14
Super shop
2023-04-08
Pekné a veľmi pohodlné topánky. Veľká spokojnosť.
pixel